Kvacksalvarna

Utgiven: 1988

Förlag: Trevi

ISBN: 91-7160-852-4

Omslag: Eva Lundgren

Typografi: Cinna Gross

Finns även som e-bok

De var alla kvacksalvare - självlärda hemmadoktorer och ledslitare i en tid då medicinsk hjälp främst fanns för de lyckligare lottade. De var illa sedda av läkare och myndigheter men älskade och respekterade av folket: Kruskopp - soldaten som valde att bota i stället för att döda. Brattlid-Oll´ - hans son, en man som såg urverket i människan. Brattlid-Jonke - sonsonen, en spelevink som sa du till alla och drömde om att få en son. Doctor Nilsson - den siste som förde arvet vidare; som for runt på sin motorcykel som en skottspole och blev ställd inför rätta.


Om dessa fyra män handlar Åke Lundgrens roman, som utspelar sig i Västerbotten från 1800-talets början fram till 1950. Han berättar om deras liv som hjälpare, som småbrukare, som äkta män, och ger samtidigt en bild av landsbygdens förvandling under 150 år. Åke Lundgrens prosa är fast förankrad i hans norrländska hembygd och Kvacksalvarna bygger på dokumentär grund; berättelsens Doctor Nilsson är författarens morfar.


Finns som e-bok, att ladda hem från internetbokhandeln eller bibliotek