Spanskans år

Utgiven: 1989, Storstilsutgåva 1995

Förlag: Trevi

ISBN: 91-7160-875-3

Omslag: Cinna Gross

Finns även som e-bok

Magdalena och Daniel Zakrisson kommer till marknaden i kyrkbyn en stormig februarinatt. Med sig har de sina tio barn och en av dem är tolvåriga Signe. Därefter blir inget som förr; inte för Signe, inte för hennes närmaste, inte för någon i bygden. I kyrkbyn mötte de Spanskan ...


Spanskan, så kallades den sjukdom som svepte över världen i första världskrigets spår; en farsot som skördade fler offer sammanlagt än kriget. De lappländska bygderna skonades länge, men när sjukan väl nådde dit var den skoningslös. Arjeplogs socken var den trakt som drabbades allra hårdast.


I sin roman skildrar Åke Lundgren vad som hände en familj och en bygd under några månader det tragiska året 1920 - Spanskans år. Det är en berättelse om sammanhållning och stor tapperhet i den bittraste nöd, där författarens kärlek till sin hembygd kommer till uttryck lika tydligt som hans vrede över de orättvisor som drabbat folket i norr. Spanskans år bygger på dokumentär grund.


Berättelsen om spanska sjukan del I

Fortsätter med Storspovens sång


Finns som e-bok, att ladda hem från internetbokhandeln eller bibliotek